top of page

משלוחים והחזרות

מדיניות משלוחים

אפשרויות משלוח:

דואר ישראל שליחים 
1-3 ימי עסקים
עלות 20 ש"ח.

איסוף עצמי - תיאום מראש מקליניקה בירושלים. ללא עלות.

לשאלות נוספות נא לצור קשר: 054-2125127

enriquejaffe@gmail.com

2. ביטול הזמנה, החזרות

2.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

2.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר, וזאת על פי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני enriquejaffe@gmail.com 

או 054-2125127 בביטול הזמנה לפי כללי אלה, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 50₪, לפי הנמוך.

2.3 החברה תקבל החזרת מוצרים תוך 60 יום מיום הרכישה ותזכה את הלקוח בגין כך בזיכוי מלא. מוצר שהוחזר יזכה את הלקוח בזיכוי מלא כאמור במידה והוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק או פגם ושלא נפתח מאריזתו השלמה.

2.4 דמי משלוח לא יוחזרו במקרה של החזרת מוצר.

2.5 במקרה של החזרת מוצר לצורך החלפתו במוצר אחר, הלקוח יישא בעלות המשלוח הן בהחזרה והן בקבלת המוצר החליף.

2.6 החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

1. אספקת והובלת מוצרים

1.1 הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרויות אספקה והובלה כמפורטות באתר ההזמנה.

מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

1.2 החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי .

1.3 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה.

1.4 אספקה והובלה יתבצעו על ידי דואר ישראל שליחים. איסוף עצמי של מוצר שנרכש יתאפשר בתיאום מראש עם שירות הלקוחות מירושלים בלבד.

1.5 החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל שליחים יישלחו בכפוף לזמן האספקה ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל שליחים.

bottom of page